kombinat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rujący na miejscu obuwie. Baby rozprawiały o tern, że nie można dostać w handlu nici i kontaktów elektrycznych, których zabrakło na tyłach bojów. Bojami były — Dnieprostroj, Turkeib, kolej Soroko-Kotłas-Obska, kombinat Magnitorski, budownictwo nad Oką. W kraju wprowadzano system kartek chlebowych, gdyż kraj organizował od nowa swą gospodarkę roi ną. Kraj cały, jak i Moskwa, odbywał pochód wojenny. Moskwa szła ku zwycięstwu. Historja kraju — szła. Ludzie żyli życiem frontu. Ludzie byli ubrani jednakowo, w standardowe palta, marynarki, ubrania. Moskwa grzmiała poczynaniami i do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pilniak, Borys 1932. Wołga wpada do Morza Kaspijskiego. Powieść o piatiletce, przekł. W. Broniewski, Warszawa : Alfa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.