kombinatoryczno-fakultatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8. Klasyfikacja oboczności według ich stosunku do kontekstu (pkt. 4) zazębia się z ich klasyfikacją według stopnia obowiązkowości (pkt. 5); na skutek tego istnieją m. in. oboczności kombinatoryczno-fakultatywne, których dalsza klasyfikacja musi z kolei być dwojaka: i według typu uwarunkowania (pkt. 6), i według funkcji (pkt. 7)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.