kombryg

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 Dekretem z 16(29) 12.1917 r. zostały zmienione stopnie oficerskie i generalskie obowiązujące w armii carskiej. We wrześniu zaś 1935 r. zostały wprowadzone następujące stopnie wojskowe: a) W korpusie dowódców wojsk lądowych: lejtnant, starszy lejtnant, kapitan, major, pułkownik, kombryg, komdyw, komkor, komandarm II rangi, komandarm I rangi, marszałek Związku Radzieckiego; b) W korpusie pracowników politycznych: politruk, starszy politruk, komisarz batalionowy, komisarz pułkowy, komisarz brygadowy, komisarz dywizyjny, komisarz korpusu, komisarz armijny II rangi, komisarz armijny I rangi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WojskPH - Wojskowy Przegląd Historyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.