komedia-balet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) współpracował tu z kompozytorem J.B. Lullym); pisarz nie uważał ich wcale za daninę złożoną kaprysom króla. W Sicilien ou l'amour peintre (1667) dał wyraz marzeniom o radosnej swobodnej rozkoszy; rytmiczna proza tej sztuki zapowiada już wolny wiersz Amfitriona (1668). W odróżnieniu od Mizantropa, nie ma dobrych ani sympatycznych ludzi w komedii-balecie Grzegorz Dyndała (1668); pesymistyczna nuta rozbrzmiewa rówrnież w Skąpcu (1668). Ponura wizja świata dominuje w Panu Pourceaugnac (1669) i odzywa się w komedii-balecie Mieszczanin szlachcicem (1670). Osad goryczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.