komediograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) twórczość komediograficzną, pisząc Magazyn mód (Modna» Jiaena, 1806) i Lekcją dla córek (ypoic dounaM, 1807). Barwne i żywe sceny obyczajowe ośmieszały modną manię francuszczyzny, podkreślały wagę pierwiastka rodzimego w obyczajowości i procesie wychowawczym. Utwory Kryłowa utrzymane były w duchu klasycyzmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barański, Zbigniew, Semczuk, Antoni (red.) 1976. Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo