komediopisarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Włodzimierz Perzyński (1878—1930) twórczość literacką rozpoczął tomem „Poezji“ (1901), ale do liryki już nie wrócił, oddając się beletrystyce i komediopisarstwu. Wydał nowele, z których najznakomitsze znajdują się w tomach „Cudowne dziecko“ (1921) i „Znamię“ (1928), powieści: „Raz w życiu“ (1925), „Nie było nas — był las“ (1927), „Dwoje ludzi“ (1928), „Mechanizm życia“ (1929), „Klejnoty“ (1930), wresżćae komedie, które zyskały mu sławę realistycznego odtwórcy środowiska i moralności mieszczańskiej, stawiając go obok Zapolskiej i Rittnera: „Lekkomyślna siostra“ (1904)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŁódźT - Łódź Teatralna (Łódź)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.