komissar

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tym - marcu tegoż roku. Druga to pieczęć komisarza rządowego powiatu lidzkiego województwa wileńskiego, sporządzona w Wilnie przez Henryka Steinmana między 3 maja a 3 sierpnia 1863 r. Sądząc ze szkicu znalezionego u Steinmana, była analogiczna do pieczęci naczelników miast. Na szkicu znajduje się charakterystyczny dopisek: „Taka forma jak się zwykle dla komissarów powiatowych [stosuje] 127, który potwierdza tezę o dążeniu władz narodowych do ujednolicenia pieczęci oraz świadczy pośrednio o tym, że komisarze rządowi urzędowali nie tylko w tych dwóch powiatach Litwy (zob. il. 14)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sztakelberg, Jurij I. 1988. Pieczęcie powstańcze 1863-1864, przekł. W. Śliwowska, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.