kompromisowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ścił zadanie. Wyobraźmy teraz np. jak blado, nikle, ujemnie wyszłaby w dramacie postać takiego anemicznego i astmatycznego sukcesora tronu, nawet z jego dwoma głębinowemi, metafizyeznemi monologami, gdyby podporą rozkładającej się dynastji i reprezentantem duńskiej racji stanu był w one czasy i w onym dramacie nie taki sobie dworski Tartuffe, mydłkujący frazesowicz, kompromisowiec za każdą cenę i przechera 70...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.