komputystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) DIONIZJUSZ EXIGUUS, daty życia nie znane (1 poł. VI w.), mnich, uczony, teolog; Scyta z pochodzenia, od ok. 500 przebywał w Rzymie; wyliczył datę narodzenia Chrystusa (25 XII 753 od zał. Rzymu), od której liczy się lata wg —► ery chrześcijańskiej (zw. także erą Dionizyjską); do komputystyki zach. wprowadził tzw. aleksandryjską rachubę obliczania terminu Wielkanocy (—► kalendarz) i —*■ indykcję; zapoczątkował naukę prawa kanonicznego, układając Liber canonum i Liber decretorum...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.