koncern-miliarder

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciężarowych. Koncern Kruppa obejmuje ponad 10% produkcji stali surowej i ponad 12% wyrobów walcowanych. Koncern Siemensa kontroluje 59 spółek w kraju i dysponuje 30 oddziałami za granicą. W NRF istnieje ponad 40 koncernów-miliarderów. Kapitał akcyjny trzech największych banków zachodnioniemieckich finansujących przemysł, a mianowicie Deutsche Bank, Dresdner Bank i Commerzbank wynosi około 800 min marek, to jest dwa i pół raza więcej aniżeli w 1938 roku, kiedy banki te finansowały hitlerowskie zbrojenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuta, Tadeusz 1968. Anatomia kłamstwa, Gdynia : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.