koncyliacyjno-arbitrażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Arbitraż przewidziano w wielu umowach arbitrażowych (słynne umowy lokarneńskie 1925, umowy dwustronne, zwł. tzw. umowy koncyliacyjno-arbitrażowe; Polska 1918—39 podpisała 26 takich umów). Umowy przewidujące arbitraż obowiązkowy wprowadzają ten obowiązek jedynie jako ultimum remedium i tylko w odniesieniu do określonej kategorii sporów. Akt generalny z 261X1928 uchwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Garlicka, Anna 1977. Polska-Jugosławia 1934-1939. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.