konfekcik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wymi ludźmi y cnymi towarzyszami. Nie iesteśmy głupi. Wołaymy o uspokoienie. Powiem lepiey: chcieymy uspokoyenia. Pokóy to słodycz sama. Uspokoyenie to balsam szacowny, hipokratowski konfekcik, maść apollińska. To cudny wywar leczniczy, kwiat lipowy, ślaz i malwa. To cukier y miód. Miód powiedam, czyliż nie iestem Robinem Miodowcem. Iadam tylko miód. Niechby wrócił złoty wiek, a będę miód z pni dębów starych zlizywał"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.