konfiskacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Manifestacja w Nowosielcach zdemaskowała nowy kurs rządu Składkowskiego jako manewr polityczny, po którym nastąpiły akty terroru wobec ruchu ludowego. Ponownie zastosowano represje konfiskacyjne i potwierdzono nieprzejednany stosunek do amnestii dla Witosa. Padły strzały do strajkujących chłopów w Krzeczowicach i Ostrowiu Tuligłowskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Przybylski, Henryk 1972. Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.