konkretno-relacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bardzo ciekawa jest dokonana przez E. Sapira klasyfikacja pojęć wyrażanych w języku na 1) konkretne (por. dom-, biał-, bieg-); 2) derywacyjne (por. nauczy-ci e l-e, zebra-n i -e); 3) konkretno-relacyjne (por. rodzaj i liczba w wyrazach wskazujących i względnych, przymiotnikach i czasownikach) i 4) czysto relacyjne (por. przypadek rzeczownika). Pierwsze i ostatnie, po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Apresjan, Jurij 1971. Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej (Zarys problematyki), przeł. Z. Saloni, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.