konradowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tacyjnych, co więcej — motorów działania. Ani dawniej, ani dziś nie były one kwestionowane w powszechnym odczuciu społecznym, często jednak zjawiał się konflikt postaw, który w różny sposób wyrażała literatura. Podejmując ten temat, Zawieyski raz jeszcze wyraźnie opowiada się za tradycją konradowską...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.