konsolowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FREZARKA [niem. < franc.], jedna z najczęściej stosowanych obrabiarek do metali (i ewentualnie innych materiałów, np. tworzyw sztucznych), służąca do obróbki (—> frezowania) płaszczyzn, powierzchni krzywoliniowych, rowków, wgłębień itp. za pomocą obracającego się narzędzia, zw. —*• frezem. Najbardziej rozpowszechnione są f. wspornikowe (konsolowe): poziome, pionowe (o osi wrzeciona poziomej lub pionowej) lub uniwersalne; podstawowe zespoły służące do zamocowania przedmiotu obrabianego (stół) oraz mechanizmy ruchów posuwowych znajdują się we wsporniku (konsoli); przedmiot obrabiany może się przesuwać razem ze stołem w kierunku poziomym prostopadle do osi wrzeciona (przesuw wzdłużny) lub równolegle do tej osi (przesuw poprzeczny), a cały wspornik w kierunku pionowym (przesuw pionowy). W f...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.