kontaktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych przy odpowiednich zastrzeżeniach. Proponuje on uważać, w węższym sensie, tekst literacki za „swoisty, linearny (następujący po sobie) zespół językowych znaków brzmieniowych lub napisowych oraz związanych z nimi schematów znaczeniowych wyrazów i zdań”. Wskazuje na zasadnicze funkcje dzieła: przedstawiającą i wolicjonalną, na uboczne: kontaktywną i metajęzykową, oraz na towarzyszące: emotyczną, wyróżniającą cechy podmiotu, i autoteliczną (poetycką). Wyjaśnia skomplikowaną budowę i właściwy dla niego sposób istnienia dzieła literackiego, które obejmuje płaszczyznę znaków językowych i znaczeń (wyrazów, zdań), a w sferze wyższych układów znaczeniowych składa się z ujęć: przedmiotów, „dziania się” (przeżyć, stanów, wypowiedzi), związków logicznych między przedmiotami oraz ujęć mieszanych. Ujęcia scalają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sierotwiński, Stanisław 1966. Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury, wyd. drugie przerob. i rozszerz., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.