kontekstowo-znaczeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dążymy do szczegółowego ukazywania kontekstowo-znaczeniowego funkcjonowania wyrazów, ograniczamy natomiast do minimum określenia punktów opisu, nazywanie składników tego opisu i wyróżnianych grup. Nie podajemy więc takich metajęzykowych określeń, jak: znaczenia, formy, składnia', frazeologia, związki stałe, łączliwe, wyrażenia, zwroty, frazy; eksplikacja, materiał. W których punktach opisu podaje się znaczenia, a w których wyrazową łączliwość czy właściwości składniowe, to widać jasno i bez określeń. Wprowadzamy tylko niektóre konieczne określenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.