kontr-konstytucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Konsekwencja, do której doszliśmy, jest zarazem stanowczym odrzuceniem lansowanej przez niektórych autorów burżuazyjnych tezy, iż prawa i wolności obywatelskie są w konstytucjach „ciałem obcym” (Prelot) albo nawet jakąś „kontr-konstytucją” (tak osławiony hitlerowiec Carl Schmitt 37). Implikacje polityczne takich tez są dość oczywiste. Oznaczają one przecież nic innego jak postawienie praw i wolności obywatelskich poza konstytucją albo przynajmniej postulat takiego kształtowania konstytucji, które by osłabiało znaczenie prawne praw i wolności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rozmaryn, Stefan 1961. Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.