kontraktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dają się godzić bezkarnie. Stąd też cały system wstrząsany jest daleko idącymi sprzecznościami, a ostateczny, z góry przecież założony cel tej poezji: ocalenie — nie zostaje właściwie osiągnięty. Jedyne oparcie to pascalowska świadomość nie zdobywająca się jednak na żaden kontraktywny „zakład”. Zalecenia ewangeliczne w wieku rewolucji i wojen totalnych to jednak niezmiernie mało...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuncewicz, Piotr 1977. Cień ręki. Szkice o poezji, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.