kontrasygnowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) winęła się w narodowe powstanie roku 1831. Na jedną tylko chwilę opozycja ta ustała — i to zarówno do rządu Królestwa, jak i do cara — mianowicie po wydaniu kilku ustaw na rzecz gospodarki szlacheckiej i założeniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. I kiedy skrajna opozycja patriotyczna złożyła wniosek posła Biernackiego144 o oddanie pod sąd ministra finansów, między innymi — za „kontrasygnowanie dekretu królewskiego, ustanawiającego Bank Polski“, okazało się, „że samo prawo o Towarzystwie Kredytowym Ziemskim położone na szali rozwagi przeważałoby zdanie reprezentantów na stronę obwinionego“, i nie Bankowi Polskiemu, lecz Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu zawdzięczał Lubecki, że wniosek ów odrzucony został 83 głosami przeciw 12. I je...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Warski, Adolf 1958. Wybór pism i przemówień. T. 1-2,
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.