kontrbombardon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mując się z odsetek niewielkiego kapitału pozostawionego mu przez żonę, która pochodziła ze stanu kupieckiego. Nie robił nic i wątpić należy, czy kiedykolwiek myślał; jeżeli zaś myślał, to zachowywał owe myśli dla siebie. Raz tylko w życiu coś wytrąciło go z równowagi i okazał jakąś dążność do czynu: przeczytał w gazecie o „kontrbombardonie" — nowym instrumencie na londyńskiej wystawie powszechnej — i postanowił sprowadzić ten instrument, wypytywał się nawet, dokąd i przez jakie biuro posłać pieniądze. Uwar Iwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Turgieniew, Iwan 1954b. Z pism. W przededniu. Ojcowie i dzieci, przeł. T. Stępniewski, J. Guze, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.