kontrkrytyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mogła być dziś wydatnie poszerzona. Przy okazji nasuwa się uwaga dodatkowa, która dotyczy zakwestionowanego przez Bocheńskiego (Form. Log., s. 488 — 489) stanowiska Schayera w sprawie antycypacji logiki zdań w (palijskim) Kathavatthu. Por. w tej sprawie kontrkrytykę cytowanego poprzednio JayatUleke (Early Buddhist theory of knowledge, s. 412—415), który na podstawie palijskiego oryginału przyznaje raeję Schayerowi. Rzecz jest interesująca nie tylko dlatego, że łączy się ze wspomnianą już sprawą logiki zdań (p. wyżej, przyp. 44), lecz także dlatego, że zdaje się egzemplifi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.