kontrlegenda

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie! — od zdrowego rozsądku twórcy nowych legend zażądali za wielkich rezygnacji z logiki. Cn wie zbyt dobrze, co jest psychologiczną niemożliwością, choćby nawet mało wiedział o regresji kontrlegend, spowodowanej przez badania historyczno-filologiczne i nowe odkrycia. A wie tym dokładniej, że „legenda Chrystusowa” niosła z sobą zapowiedź kontynuacji pewnych faktów sprawdzalnych, np. swój zwycięski pochód mimo prześladowań, mimo żądania od ludzi kosztownych rezygnacji; jedynowładztwo i trwałość OpokiPiotra; uwierzytelnianie się nieustannym charyzmatem cudów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.