kontrolno-rozpoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. Do właściwości organów gmin, o których mowa w art. 1, przechodzą, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania i odpowiadające im kompetencje należące dotychczas do właściwości komendantów rejonowych Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące: 1) wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1, 2) wydawania decyzji, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Agopszowicz, Antoni, Gilowska, Zyta 1997. Ustawa o samorządzie terytorialnym, Warszawa : C.H. Beck
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.