kontrreformata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sława Szafrańca w Pieskowej Skale i Leszczyńskich w Baranowie. Z wybitnych dzieł wymienić należy przebudowę ratusza poznańskiego dokonaną przez Jana Baptystę Quadro z Lugano (15 50—1560) oraz krakowskich Sukiennic (1555). Budowli sakralnych nie wznoszono wiele, natomiast wewnątrz kościołów pojawiły się renesansowe elementy: kaplice, nagrobki, płyty, rzeźby. Kontrreformaci popierali artystyczny program ideowy początkowo tzw. manieryzmu, później baroku — kierunki mające oddziaływać swym bogactwem i nieregularnością formy na emocje człowieka. Program ten realizowali szczególnie gorliwie jezuici. Natomiast ma...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Topolski, Jerzy 1986. Zarys dziejów Polski, wyd. 2, Warszawa : Interpress
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.