kontrrewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zaprzeczony wzrost szowinizmu ukroili* skiego. Rewolucja rozgromiła zamożne włościaństwo — główną podstawę matę* rjalną ukraińskiej kontrrewolucji wt prze» szłości. Część tego rozgromionego zamoz* nego włościaństwa w ciągu ostatnich lat w pewnej mierze znów się podniosła. Z...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.