konwencja-decyzja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wnioskować o jego niejednoznaczności. Sąd o wieloznaczności konwencji jest również, jak można przypuszczać, wynikiem obserwacji różnych sposobów przyswajania i tworzenia różnych konwencji w różnych zbiorowości ach ludzkich. Wydaje się, że rozróżnienie Dąmbskiej konwencji-umowy i konwencji-decyzji jest oparte m.in. na założeniu, że istnieją różnice między sposobami kreowania konwencji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grochowski, Maciej 1993. Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa : Zakład Semiotyki Logicznej UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.