kopulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Punktem wyjścia w cyklu życiowym śluzowców są spory (zarodniki), z których w wilgotnem środowisku wychodzą amebowate, jednojądrowe utwory, po podziałach przechodzące w tzw. myxamoeby, które po wielokrotnych znowu podziałach łączą się w pary i kopulują, jako haploidalne gamety. Powstałe w ten sposób diploidalne zygoty przechodzą dalsze podziały jąder i przez plazmogamję zlewają się z sobą, tworząc tzw. ślużnic,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Mi­chal­skiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.