kosmarium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) OZDÓBKA, kosmarium, Cosmarium, rodzaj—*■ zielenic z rzędu —► sprzężnic; obejmuje ok. 1000 gatunków jednokomórkowych glonów słodkowodnych mikroskopijnej wielkości; komórki płaskie, z przewężeniem dzielącym je na dwie ściśle symetryczne połowy; w błonie komórkowej często występują pory lub ma ąna powierzchnię ziarnistą, tworzącą urozmaiconą ornamentację, charakterystyczną dla poszczególnych gatunków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.