kosmoram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z języków ruskich; L z Szymonowicza i Zimorowieża. Karł wyłącznie z terenów wschodnich; kosmorama ‘rodzaj dioramy lub panoramy, nazwa nadawana zresztą różnym widowiskom optycznym’ SW: i tu jak w panoramie przesuwa artystyczne obrazki PR III 10 (dr. 12), co poeta poprawia na kosmoramie; L brak, SW bez przykładów; z greckiego; kostrzewa ‘paździerze': Wiejskie dziewczęta, co len sprawiały, gdy im ~ wyjada oczy Po IV 74; SW wymienia jako nazwę czterech gatunków roślin; przypuszczalnie poeta pomieszał ten wyraz z wyrazem kostrzyca; kostrzyca ‘paździerze': Niech dobrej gwiazdy świtanie jednakim blaskiem mu świeci na kaszmirskim dywanie i na -y w osieci TI 1882 s. 47; L brak, SW bez przykładów, Karł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.