królować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a ufa jedynie drugiej. Gdy Lange rzeczywistości poznawalnej zmysłami nie odmawia pewnego, nawet dość znacznego uprawnienia, to Żuławski uważa ją za nicość, a jedyną rzeczywistość widzi w duszy. Gdy Lange pieśni swojej pozwala mieć nadzieję, że się wedrze na górę niebotyczną, gdzie króluje pieśń wieczna, to Żuławski przypisuje swej pieśni takie same twórcze przymioty jak Bogu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.