kredytodawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zresztą wszystkie cyfry budżetowe mają dzisiaj w najlepszym razie wartość czysto orientacyjną: kredyty są podzielone na credits d‘autorisation i credits de payment, i, zdaje się, tylko te drugie mają znaczenie realne, pierwsze są tylko upiększeniem obrazu i mydleniem oczu. Co roku parlament uchwala kredyty dodatkowe, idące w miliardy. Poza budżetem istnieje tyle funduszów specjalnych, organów kredytodawczych etc., że w praktyce rząd nie jest niczym związany: jeżeli np. nie może dać bezpośrednio subwencji rządowi Maroka czy Iranu, to może skłonić Regie Renault, by tam otwarła filię, i skłonić jakąś Caisse des Dćpots et Consignations czy jakiś Bank upaństwowiony, by otworzył na ten cel kredyty, a znowuż temu bankowi przyznać kredyt gwarancyjny z Banąue de France etc. Dzisiejsza gospodarka jest na całym świę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.