kryminalno-biologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Beccaria oraz A. Feuerbach, który jako zwolennik teorii przymusu psychol. podkreślał znaczenie samego zagrożenia karą. Burżuazyjne teorie kryminalno-biologiczne i socjol. XX w. głoszą szczególną koncepcję k. „celowej”, której wymiar powinien zależeć nie od winy, ale od cech osobowości sprawcy (E. Ferri, R. Garofalo);...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.