krypto-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Muszę jeszcze zwrócić uwagę na metodę pracy autora i na zdumiewający anachronizm, że tak powiem, jego książki. Metoda pracy jest nieporządna i niesumienna, mimo że ma on do dyspozycji archiwa i stenogramy parlamentarne, z których obficie korzysta. Ale czyni to tak : tylko przemówienia posłów komunistycznych i krypto-komunistycznych cytowane są starannie całymi zdaniami i okresami; natomiast odpowiedzi strony przeciwnej bądź nie są podawane wcale, bądź — co gorsza — podawane w formie bigosu z powyrywanych zdań i słów posklejanych tak, że zwykle dają sens, o którym się danemu mówcy nie śniło, ale który p. Rekowi jest wygodny. Czasem posuwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo