kryptodramat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Utwór wpisany do sztambucha jest utworem intonacyjnie zróżnicowanym. Najpierw dlatego, że w pewnym momencie przechodzi w kryptodramat, w rozmowę kochanki z duchem poety. Następnie dlatego, że zbudowany jest z wersów o niejednolitym toku rytmicznym: z 8- i 13-zgłoskowców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Słowacki, Juliusz 1986. Kordian, wyd. 7, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.