kryptopamflet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wykształcenia (esej O współczesnej formacji humanistycznej), bezlitośnie szyderczy wobec rodzimej tradycji sarmackiej, której anachronicznych kontynuatorów widział współcześnie (kryptopamflet na J. Piłsudskiego Pan Jowiaiski i jego spadkobiercy 1931), był równocześnie zaniepokojony zjawiskami uniformizacji i spłycenia, niesionymi przez demokratyzację kultury i życia. Postępującemu „chaosowi zjawisk” przeciwstawiał dyscyplinę i nieograniczone możliwości intelektu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.