kryptorasizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powieść Styrona wywarła wielkie wrażenie na opinii literackiej USA, stała się przedmiotem dyskusji - i polemik. Obrońcy rasizmu (czy też kryptorasizmu) mieli Styronowi za złe przypominanie jednej z najbardziej ponurych i okrutnych kart w dziejach niewolnictwa; ruch murzyński wydawał się w tej książce upatrywać swego rodzaju kontynuację postawy abolicjonistów, walczących o równe prawa d 1 a Murzynów, ale stojących w istocie poza ich światem i nie umiejących go zrozumieć (w podobnym duchu utrzymany był kiedyś atak Baldwina na twórczość Faulknera, uosobieniem zaś owej abolicjonistycznej charytatywności jest dla ruchu murzyńskiego „Chata wuja Toma” Harriet Beecher Stowe - gardzi się tą książką i jej dzisiejszymi spadkobiercami, liberałami)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sadkowski, Wacław 1968. Drogi i rozdroża literatury Zachodu, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.