kryptoreklamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KRYPTOREKLAMA W PRASIE 75 sformułowanie pewnych ogólnych sugestii przedsięwzięć tego typu, jak na przykład: — zwrócenie uwagi na społeczno-polityczną szkodliwość kryptoreklamy w dyrektywach dysponenta prasy dla redakcji, — stały nacisk ze strony wydawcy na dziennikarzy przez zwracanie uwagi na problemy kryptoreklamy, systematyczne informowanie kierownictw redakcji przez wydawnictwa terenowe o rażących przypadkach kryptoreklamy pojawiających się w redagowanych przez nie pismach, wprowadzenie tej tematyki na łamy Naszych Problemów, — zaostrzenie w redakcjach selekcji publikowanych materiałów, dopuszczanie do druku tematów istotnie ważnych z punktu widzenia ogólnospołecznego, zwiększenie obiektywizmu ocen, a zwłaszcza ostrożne formułowanie ocen pozytywnych w materiałach na temat działalności przedsiębiorstw, towarów i usług, prowadzenie odpowiedniej polityki redakcyjnej realizowanej np. przez obniżanie stawek autorskich za materiały kryptoreklamowe, — podjęcie starań o wprowadzenie problemu kryptoreklamy do programów instytucji szkolących i doszkalających dziennikarzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.