krytyczno-badawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niejszych zagadnień zarysu projektu planu perspektywicznego Polski na lata 1961—1980. Jakkolwiek jest to dopiero studium robocze, wydało się celowe dokonanie szeregu ocen krytyczno-badawczych tego projektu, gdyż stanowią one ilustrację etapowego „dojrzewania” koncepcji planu i powstawania jego bardziej rozwiniętej i skoordynowanej formy. Tym samym został jesz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Secomski, Kazimierz 1967. Podstawy planowania perspektywicznego, wyd. drugie, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.