krytyczno-poznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ...i naszych tropicieli Żart żartem, ale próby zbyt odkrywczej interpretacji zjawisk obyczajowych; interpretacji, jak się to mówi, „wzbogaconej o nowe narzędzia krytyczno-poznawcze”, dość często kończą się wycieczką na manowce. Przykład pokrewny, z historii literatury. Czytam w jednej ze srogich rozpraw polonistycznych, że tu i tam pojawiające się w twórczości Gałczyńskiego zwroty o biednym, zahukanym tatusiu są głosem pokolenia i stają się w pełni zrozumiałe na tle panującego wówczas w Europie kryzysu gospodarczego. Wywód prosty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Falkiewicz, Andrzej 1982. Fragmenty o polskiej literaturze, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.