ksantamatoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) B. Choroba Schiiller-Christiana. Charakterystyczną cechą tej choroby jest tworzenie się w obrębie kości czaszki ognisk, składających się z komórek typowych dla ksantamatozy oraz ze zwykłej tkanki ziarninowej. Znamienny jest obraz radiograficzny: mnogie ubytki kostne o nieregularnie zaokrąglonych zarysach, przypominające czasem swym układem mapę geograficzną. Ogniska te, gdy osiągną odpowiednią wielkość, dają się wyczuć bądź jako ubytki kostne o stromych brzegach, bądź jako miękkie wyniosłości, łatwo uciskalne i wykazujące często chełbotanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.