ksenogeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powód cywilny 4 Powództwo cywilne 324 Pozbawienie prawa wykonywania zawodu 380 Praktyka prywatna 370, 378 Prawa dziedziczenia cech układów grupowych 267, 276 Prawdopodobieństwo wyłączenia ojcostwa 269 Prawo Caspra 97 — o wykroczeniach 356, 360, 363, 367, 394, 483 — wykonywania zawodu 380 Prącie 256 — wady rozwojowe 291 Prąd elektryczny, porażenie 168 Precypitacja białka 188 Precypitacja w żelu agarowym 156 Prezerwatywa 279, 280 Probierz trzeźwości 20, 28 Proch strzelniczy 211 Progowe wartości stanu nietrzeźwości 30 Program specjalizacji lekarzy z medycyny sądowej 454 Programy szkolenia lekarzy stażystów 451 Prokurator 4, 8 — decyzje w sprawie sekcji zwłok 390 — ustalenie wskazań do przerywania ciąży 366 — zezwolenie na pobieranie tkanek ze zwłok 339 Promienie Roentgena (przyczyna choroby zawodowej) 310 przyczyna niepłodności kobiet 292 Prosektor 104 Prostata (masaż) 279 Prostytucja 64 — homoseksualna 58 Proszki od bólu głowy 47 Protektory (ogumienia kół) 109, 131, 158, 159 Proteolityczne fermenty 88 Protezowanie 302 Protezy ząbów 139, 222 Protokół 10, 11, 22 — sekcji zwłok 107, 108, 546 część formalna 107, 546 opisowa 108, 546 noworodka 150, 546 wstęp 145, 546 Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości 17, 21, 23, 29, 166 Próba anafilaktyczna 189 Próba Barbario'a 72 — Coombsa 189 — Florence'a 72 — Lattesa 192 — Niederlanda 72 — odchylenia dopełniacza 189 — Uhlenhutha 188, 189 — Wachholza-Sieradzkiego 196 •— Wellensteina-Kobera 212 Próby końcowe przy badaniu śladów krwi 187 — krystalograficzne nasienia 72 — precypitacyjne 187 — widmowe w badaniach śladów krwi 187 — „wstępne" przy badaniu śladów krwi 187 — życia (stwierdzenie zgonu) 85 — życiowe 179, 180 zwłok noworodka 147, 148 płucna 147, 148 żołądkowo-jelitowa 147, 148 Próg nietrzeźwości 31 Przeciwciała 189, 190 , 268 — anty-H 189, 190 — anty-0 189, 190 — naturalne 268 — odpornościowe 188, 268 Przeciwwskazania do przerywania ciąży 366, 383 Przedgłowie 180 Przejechanie 158, 159 Przeobrażenie tłuszczowo-woskowe 95, 102 — zwłok 101 Przepisy administracyjne 3, 379 — o ubezwłasnowolnieniu 3 — prawne zawodowe 3 Przerywanie ciąży 263, 282, 348, 366, 368, 617, 620, 621, 624 Przestępstwa (patrz również kodeks karny) 3, 14, 17, 141, 344 352, 356, 360, 475 — formalne 18, 64, 363, 365 — materialne 363 — przeciwko życiu i zdrowiu 18, 75, 213, 480 — seksualne 9, 54, 92, 480 — umyślne i nieumyślne 14, 214 361, 481 — urzędnicze lekarza 471 Przeszczepianie narządów ze zwłok 87, 338, 555 Przeszczepy 335, 338, 340, 555 — allogeniczne 335 — ksenogeniczne 335 — nerki 336, 339 Przetaczanie krwi (zgon po) 130 Przewożenie zwłok 388, 392, 597 Przyczyny inwalidztwa 303, 308 — śmierci 388, 389, 391 anatomiczne 83 czynnościowe 83, 171 gwałtowne 75 naturalne 78 noworodka 149 ostateczne 334 pierwotne 334 stwierdzenie 388 zasadnicze 334 wyjściowe 334 Przymus bezpośredni 25, 393, 394, 546 — badania lekarskiego 342 — fizyczny 25, 26, 57, 342, 343, 346, 393, 394 — poddania się zabiegom 352 Przymusowa hospitalizacja 393 Przymusowe szczepienia ochronne 393 Przynależność grupowa śladów krwi 189 Przyrzeczenie biegłego 14, 486 Przysięga Hippokratesa 317, 370 Przysposabiający 255 Przysposobienie zawodowe 302 Przyzwyczajenie do alkoholu 45 Pseudohermaphoditismus 255 Psychiatryczne badanie 16, 475 Psychiczna choroba 16, 17, 475 lekarza 381 Psychiczny niedorozwój 16, 475 Ptyalina 198 Publiczne cechy grupowe krwi 274 PZU 311 Rad (przyczyna chorób zawodowych) 310 Rany cięte 162, 163 nadgarstka 162 szyi 162 — kłute 162 serca 162 — postrzałowe 129, 163 — tłuczone 157, 162 Reakcja Gmelina 153 Reanimacja 77, 332, 339, 364 Redukcyjna wartość Widmarka 37 Redukujące substancje 22, 27, 40, 41 Regulamin dla chorych 613 dyrektora szpitala 608 działu anestezjologii 599 izby przyjęć 601 kierownika pracowni anatomo-patologicznej 558 laboranta medycznego 561 lekarza anestezjologa 599, 600 Regulamin dla lekarza dyżurnego 606 pełniącego dyżur na wezwanie 607 młodszego asystenta 612 ordynatora oddziału 374, 609 pomocnika sekcyjnego 562 — postępowania w razie śmierci chorego w szpitalu 386, 387, 391 392, 614 — pracowni anatomo-patologicznej szpitala 556 — pracy lekarza stażysty 453 — starszego asystenta 611 — wykonania kary pozbawienia wolności 346, 633 tymczasowego aresztowania 346, 633 Regulaminy szpitalne 380, 386, 390, 392, 598 Reklamiarstwo 378 Renta inwalidzka 302, 509 — starcza 302 Resorpcji alkoholu okres 46 Resuscytacja 332, 339, 340 Reumatyzm 570 Rodanek 199 Roentgena promienie 292, 310, 520 Rogówki przeszczepianie 182 Rolleta współczynniki 142 Romberga objaw 250 Ropa 208 Roszczenie zwrotne 372 Rozkawałkowanie zwłok 132 Rozkład alkoholu w ustroju 33 — pożycia małżeńskiego 296 Rozkładowe zmiany na zwłokach 83, 95 Rozporządzenie o biegłych sądowych 502 — o instrukcji dla położnych 5, 440 — o przymusowych szczepieniach przeciw durowych 394 przeciw błonicy 394 przeciw ospie naturalnej 395 — o przeprowadzaniu badań w miejscowościach o nasileniu chorób wenerycznych 631 — o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich zwłok 3, 104, 386, 546, 553 — o zakładach leczniczych 338, 553 — Prezydenta Rzeczypospolitej o zakładach leczniczych 386, 553 Rady Min., Wykaz chorób za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.