ksiądz-intelektualista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nadawała rozgłośnia „Chrystus Król” („G 8”). Programy te miały formę kazań; wygłaszał je ksiądz Andreas, który przed emigracją z Austrii był zwykłym wiejskim wikarym. Brytyjscy kierownicy propagandy świadomie zrezygnowali z udziału w tych audycjach innego emigranta, księdza-intelektualisty, którego naukowe rozprawy zamieszczały przed wojną różne czasopisma katolickie. Uznano, że bezpośredni język wiejskiego księdza będzie miał większą siłę oddziaływania, niż wywody na wyższym poziomie intelektualnym, ale mniej spontaniczne i szczere. Jaki był wpływ na niemieckich słuchaczy tych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozaczuk, Władysław 1982. Wojna w eterze, wyd. drugie, Warszawa : WRiT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.