kubaturowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prowadząc do nadmiernych zwrotów i związanych z tym dodatkowych kosztów. Proces druku powinien być kończony automatycznym liczeniem oraz wiązaniem dzienników i czasopism już w drukarni, według potrzeb kolportażu, skracając czas dostawy prasy do czytelników. Obecne wyposażenie techniczne drukarni nie stwarza jednak jeszcze takich możliwości. Również kubaturowo drukarnie nie są przystosowane do czynności ekspedycyjnych i to nawet te nowo wybudowane. Występuje stały konflikt interesów redakcji, która chce wydawać maksymalnie aktualną gazetę, opóźniając ostateczne zamknięcie numeru — i poligrafii, która chciałaby pracować rytmicznie i unikać spiętrzeń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.