kulebiaka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jak z paszczy smoka, w głowie zaczyna mi się kręcić. Kręci się Aja-Sofja. kilka minaretów, wieża Babel czy Galata, parę odalisek... wreszcie — trzęsienie Turcji, taniec św. Wita. Tańczy Bizas z Konstantynem, Mahomet z eunuchem, barszcz z kulebiaką. słyszę śpiewy inuezzina, a może — wczorajszych cyganek. Dalej nie pamiętam, ale grzechu ciekawości dotąd żałuję...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godlewski, Franciszek 1930. Wśród znieważanych bogów. Z podróży na Wschód, Warszawa : Dom Książki Polskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.