kumpelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szafa itp.); żołnierz chętnie rezygnuje z terminów poważnych i używa słów żartobliwych w odniesieniu do niebezpieczeństw, które mu zagrażają22, pomniejszając w ten sposób, przynajmniej formalnie, ich groźbę, ich wartość złowieszczą, w celu stworzenia wokół nich atmosfery codzienności i prawie „kumpelskiego za pan brat“ (por. pols. dostać, fiknąć, bal = ivalJca, szafa gra itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.