kumulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów. Na szczęście'trafiłem we więzieniu krasnojarskiem na czasy, gdy tę przynoszoną żywność rzeczywiście otrzymywał każdy więzień w pełnej ilości: przedtem, w pierwszym ferworze nowych rządów sowieckich, zaprowadzono przez pewien okres i w tym względzie komunizm, kumulowano wszystko i dzielono niby to równomiernie, przyczem oczywiście obławiał się sowicie personal zarządu. Dopiero gdy ludność wskutek tego przestała zupełnie nosić żywność dla więźniów, zrobiono wyłom w systemie komunistycznym i powrócono do dawnego indywidualistycznego porządku. Ta charakterysty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.