kuomintangowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bezrolni stanowili na ziemiach wyzwolonych w prowincjach północnych 13% ludności, pin.-zachodnich — 17% i w Mongolii Wewnętrznej 25%, a w Chinach kuomintangowskich w prowincjach centralnych — 37%, w prowincjach południowych — 47% iw prowincjach południowo-zachodnich aż 53% ludności. Ludność ta jest skazana na pańszczyźnianą pracę u obszarników lub na śmierć głodową. 1 65...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSpoł - Poradnik Społeczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.