kurs-galop

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Owszem, można udzielać to temu, to owemu gatunkowi pierwszeństwa jak rysakowi hołoblowemu w trójce, w której przyprzężne są wprawiane w kurs-galop. Ale musi być harmonia.” Spora część tomów reportażowych z ostatniego okresu sprawozdawczego zachowuje ową harmonię — mimo iż metody pracy poszczególnych autorów są bardzo zróżnicowane. Mamy tu zatem konwencjo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.